Laserdome (Slutet sällskap)

För att vara garanterat själva på Laserdome betalar man som minst för 8 personer. Som slutet sällskap har ni hela arenan för er själva. Ni har tillgång till 22 västar per spel. Perfekt för sällskapen som vill spela själva utan andra.

Är ni fler än 22 personer rekommenderar vi att man abonnerar 60 minuter där vi kan hjälpa er att lägga upp en turnering där ni delar upp er i 3 lag.