Laserdome (Garanterat själva)

Som slutet sällskap har ni hela arenan för er själva. Perfekt för sällskapen som vill spela själva utan andra. Minimum 16 personer.